Върни се горе

Министерството на здравеопазването информира, че данните от Информационната система за ражданията (Регистъра на ражданията в България) към настоящия момент са в процес на актуализация. Например, според Регистъра на ражданията в Област Видин от началото на годината до настоящия момент са родени 75 деца. По официални данни от двете лечебни заведения на територията на областта общият брой на новородените към 31.12. е 330.

Данните от регистъра не са актуални, тъй като, от една страна, през 2018 година бяха установени, а впоследствие и отстранени, няколко технически срива в системата. От друга страна, с отмяната на Медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“ отпадна задължението на лечебните заведения в тридневен срок да подават централизирано информация за осъществените раждания и параметрите, свързани с тях.

Министерството на здравеопазването осъществява Проект „Доизграждане на Национална здравно-информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“, като част от която е предвидено разработването и внедряването/ надграждането и интеграцията с НЗИС на минимум 30 електронни регистъра от Сектор „Здравеопазване“, като тук попада и регистърът на ражданията. В момента текат обществените поръчки за изграждането на НЗИС.

С изграждането на НЗИС ще се положи основата на електронното здравеопазване – ще бъде осъществена свързаност между множеството разработени и функциониращи в момента системи в областта на здравеопазването, между които тези на НЗОК, на Националните центрове и изпълнителните агенции, на лечебните заведения и т. н. Това ще позволи обмена и контрола на информацията в реално време. Единната система ще включва електронен запис, електронна рецепта, електронно направление, както и гореопоменатите регистри. Чрез интеграцията ще се постигне подобряване на организацията, контрола, планирането и прогнозирането на дейностите в системата на здравеопазването.

Сподели в: