Върни се горе

Днес, 6 март, в Министерство на здравеопазването беше представен oтчетът за дейността на Център „Фонд за лечение на деца“ за 2014 г.

През изминалата година не е регистриран недостиг на средства за финансиране лечението на деца в страната и чужбина. През 2014 г. са подпомогнати 1284 деца спрямо 1220 за предходната година. През 2014 г. финансирани за лечение в чужбина са 365, а за лечение у нас – 919, посочи г-н Александров и допълни: запазва се тенденцията за увеличаване броя на децата, кандидатстващи за подпомагане на лечение. Същевременно изразходваните средства не бележат увеличение, което се дължи на предприетите от Министерство на здравеопазването стъпки за работа с европейския формуляр S2. Благодарение на работата с него, българските деца са се лекували във водещи клиники в ЕС на значително по-ниски цени.

Д-р Ваньо Шарков: Министерство на здравеопазването заявява категоричната си подкрепа за Фонда, но нека кажа и още нещо важно – всеки от нас може да помогне за лечението на децата, обърнали се към Фонда. Дарителството е една от най-добрите черти на българина. Историята на България е пълна с имената на дарители, но трябва да се опитаме да даряваме не само по време на кризи и празници, защото между кризите и празниците също има болни деца.

Сподели в: