Върни се горе

На 9 март, понеделник, в Министерството на здравеопазването ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG051РО001-6.02.02 „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната здравна помощ както чрез повишаване на знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ, така и чрез въвеждане на добри клинични практики.

Проект BG051РО001-6.02.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешните състояния” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият бюджет на проекта възлиза на 3 730 669, 37 лв.

На събитието ще бъде отчетено изпълнението на проекта за повишаване на професионалната квалификация на лекарите, медицинските специалисти  и шофьорите в Центровете за спешна медицинска помощ, както и на лекарите и медицинските специалисти в заведенията с разкрити спешни отделения.

Поканени са членове на екипа по проекта, директори на лечебни заведения, представители на Националната асоциация на работещите в СМП, на Българската асоциация на спешните лекари, на Български лекарски съюз и на неправителствения сектор.

Събитието ще се проведе от 10.30, в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5, ет. 4, заседателна зала.

Сподели в: