Върни се горе

Д-р Тома Томов и представители на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) проведоха среща относно статута и отношението към пациентите в държавните психиатрични болници в Кърджали, Ловеч и Карлуково.

КПИ отчетоха видимите подобрения в инфраструктурата и правомерното упражняване на средства за ограничаване в трите болници, но засегнаха и необходимостта както от ангажиране на мултидисциплинарен персонал, който да отговаря на личностните нужди на отделните пациенти, така и от правомерното документиране на интервенции.

Обсъдени бяха различни инструменти за повишаване качеството на психиатричната грижа в България, включително при диагностицирането, модернизирането и персонализирането на лечението. Дискутирана беше и темата за специализираните обучения на млади хора в грижата за психично болни.

Заместник-министърът на здравеопазването заяви готовност за сътрудничество с КПИ в прилагането на текущите препоръки на Комитета чрез предприемане на действия, които да допринесат за подобряване на инфраструктурата в психиатричните болници и за гарантиране на достъп до качествена и навременна психиатрична помощ за всички нуждаещи се граждани.

Сподели в: