Върни се горе

          Събитието ще се състои на 13.12.2013 г. от 10.00 часа в Зала „Роял 3” на столичния „Шератон София Хотел Балкан“. 

         След финализиране на споразуменията Министерство на здравеопазването  ще получи общо 15 782 353 евро, като от тях 2 367 353 ще бъдат обезпечени чрез национално съфинансиране. 

          Изпълнението на Програмата ще приключи през април 2017 г.  

         Средствата по „Инициативи за обществено здраве” ще се вложат приоритетно в четири направления -  управление на здравеопазването, репродуктивно и детско здраве, психично здраве и преодоляване на неравенствата между групите потребители.

         Споразуменията ще бъдат подписани от заместник-министъра на здравеопазването и програмен оператор проф. д-р Чавдар Славов, дмн и от г-жа Марияна Кордова, директор на Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” при Министерски съвет, ръководител на Националното координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. 

         Oфициалeн гост ще бъде Нейно Превъзходителство г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България.  

Сподели в: