Върни се горе

Това заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев  в Народното събрание в рамките на обсъжданията на Решението на парламента за разпределение на допълнителни бюджетни кредити по Републиканския бюджет за 2008 г. За сектор здравеопазване общият размер на средствата е 180 милиона лева, разпределени както следва : за Фонда за лечение на деца – 20 млн. лв., за програмата „Инвитро” – 10 млн. лв.,  за закупуване на лъчетерапевтична апаратура - 15 млн. лв., за закупуване на рентгени - 10 млн. лв., за закупуване на линейки - 15 млн. лв., за диализни апарати - 10 млн. лв.   100 млн. лв. са отделени за допълнително финансиране на медицински дейности.

Министър Желев изтъкна пред народните представители, че в сравнение с  миналогодишното разпределение, когато за здравеопазване са отделени 20 млн. лв., сега заедно със средствата за Националната здравноосигурителна каса, тази сума е достигнала общо 180 млн. лв. Това ще позволи на НЗОК да увеличи с около 10% всички плащания в системата не само на клиничните пътеки, но и в първичната и доболничната помощ, включително и за денталната медицина,  подчерта министър Желев. Категорично беше заявено, че няма да бъдат увеличавани финансирането на клинични пътеки, които вече са добре финансирани, напр.  кардиохирургичните и някои гастроентерологични пътеки.  Увеличение ще има за масовите клинични пътеки в областните болници, които са в предния фронт на здравеопазването, заяви министърът на здравеопазването.

В изказването си д-р Желев определи като една добра стъпка предвидените 20 млн. лв. за Фонда за лечение на деца, което ще позволи укрепването му и ще гарантира в бъдеще покриването на всякакви нужди. Изрично беше подчертано, че досега са удовлетворени всички искания, за които са подадени документи за лечение на деца в чужбина.

По отношение на определените 10 млн. лв. за Програмата „Инвитро” министър Евгений Желев изрази категоричното становище, че това ще даде възможност в перспектива да бъде за формиран специален фонд при ясни критерии и точни стандарти.  Той предупреди, че до края на годината общо 30-те млн. лв. от двата фонда – за лечение на деца и „Инвитро”, няма как да бъдат усвоени, но тези средства са добра основа за гарантиране бъдещето на сериозни програми в двете направления.

Д-р Желев уточни, че за лечението на пациенти с редки генетични заболявания средства от излишъка не са заявявани, тъй като предстои приемането на специално финансирана 5-годишна Национална програма за редки и генетични заболявания. За тази програма е предвидено отделно финансиране от 20 млн. лв. - по 5 млн. лв. годишно за изследвания и установяване на пренатални и постнатални заболявания.  Поради това министър Желев защити решението да се инвестира в техника за диагностика, лъчетерапия, за подновяване на автопарка на Спешната помощ, за хемодиализата, с които се решават проблемите на вече преструктурираното здравеопазване.

В заключение д-р Желев подчерта пред народните представители, че през последните 15 години сектор „Здравеопазване” вече е реформиран на 50%. С 50% са намалени леглата в болниците, а 50% от персонала е съкратен, което е на санитарния минимум. С разпределението на 180 милиона лв. от тазгодишния бюджетен излишък за нуждите на здравеопазването, в. т.ч. и за НЗОК, е направена една добра стъпка, заяви министърът на здравеопазването Евгений Желев.

Сподели в: