Върни се горе

„Във връзка с препоръките на Омбудсмана на Р България, засягащи хората с изтекли експертни решения преди влизане в сила на промените в Закона, подчертавам, че Министерството на здравеопазването е направил всичко, което зависи от нас. Още на 10 февруари т. г. сме подали към всички заинтересовани институции справка за лицата с изтекло експертно решение преди влизането в сила на промените в Закона за хората с увреждания. В тази връзка, гражданите не трябва да предприемат нищо допълнително, тъй като всичко се предоставя на институциите по електронен път. В случаите на необходимост от преосвидетелстване, гражданите следва да подадат заявление за преосвидетелстване по обичайния ред поне три месеца преди изтичане срока на експертното решение.“ Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Динко Странски в отговор на журналистически въпроси. Той подчерта, че в МЗ не е постъпил нито един сигнал от институция или от граждани, че системата, осигуряваща електронна свързаност между институциите, не работи и подчерта, че при сигнал министерството е готово да провери казуса веднага и да реагира своевременно.

Министерството на здравеопазването отново подчертава, че хората с увреждания, които са подали заявления-декларация за преосвидетелстване и, чийто срок на експертните решения преди влизането в сила на промените в Закона за хората с увреждания (29 януари т.г.) не трябва да предприемат никакви действия пред Националния осигурителен институт (НОИ), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Агенцията за социално подпомагане (АСП), Агенцията за хората с увреждания (АХУ), Националната агенция за приходите (НАП) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Единствено тяхно задължение, за да не губят правата си, е да подават заявления-декларации за преосвидетелстване минимум 3 месеца преди изтичане срока на съответното експертно решение, съгласно закона.

Информацията се предоставя служебно от системата на медицинската експертиза до всички заинтересовани страни и общините по настоящ адрес на лицата.

Сподели в: