Върни се горе

Днес, 29 януари, заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков и заместник-министър д-р Адам Персенски посетиха МБАЛ Бургас във връзка с изпълнението на проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“ и се срещнаха с изпълнителния директор на ЛЗ - д-р Георги Матев. На срещата в МБАЛ присъстваха още заместник-кметът на общината с ресор здравеопазване д-р Лорис Мануелян и зам.-областният управител на Бургас г-жа Севдалина Турманова. Обсъдени бяха както трудностите пред лечебното заведение, инвестиционните проекти и намерения на МБАЛ, така и предстоящото финансиране на ЛЗ с европейски средства.

След инспекция на дейностите извършени по проекта, на пресконференция в залата на Областна администрация – Бургас, заместник-министър Персенски обяви, че със спестените средства по проекта,  част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г, за нуждите на МБАЛ Бургас ще бъде закупена, доставена, монтирана и въведена в експлоатация следната апаратура:

  • Ултразвуков апарат, окомплектован с абдоминален трансдюсер, трансректален трансдюсер;
  • Автоматичен биопсичен инструмент за биопсия на меки тъкани;
  • Ендоскопска система за урологично приложение;
  • Видеоендоскопска система;
  • Дигитален мамограф;
  • Лапароскопска система за гинекологично приложение.

Благодарение на структурните фондове, показателно за което е изпълнението на проекта за изграждане на онкологичен център в Бургас, с колективните усилия на Министерство на здравеопазването, екипа на лечебното заведение и Управляващия орган, всички ние спомагаме за повишаване здравния статус на населението, конкурентоспособността на болницата и социално-икономическото развитие на областта, каза д-р Персенски по време на пресконференцията.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 5 297 632, 52 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 4 484 720, 33 лв.; национално съфинансиране в размер на 812 912, 19 лв.Сподели в: