Върни се горе

На 29 април, сряда, в Министерството на здравеопазването ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основна цел на проекта е повишаване на професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги. Общият бюджет на проекта възлиза на 6 764 533,39 лева.

На събитието ще бъде отчетено изпълнението на проекта, чрез който се подобри достъпа до обучение за придобиване на специалност на 650 лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина.

Събитието ще се проведе от 11.00ч., в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5, ет. 4, заседателна зала.

Сподели в: