Върни се горе

Към 07.03.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 86 случая на морбили. От тях 56 са лабораторно потвърдени. Лабораторно отхвърлени като случаи на морбили са 11 заболели (от областите Благоевград, Пловдив, Варна, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Перник, София-област и Хасково).

Териториално са засегнати шест области в страната: Благоевград – 58 заболели, София-град – 11 заболели, София-област – 14 заболели, Бургас – 1 заболял, Пловдив – 1 заболял и Габрово – 1 заболял.

По възрастови групи разпределението на заболелите е както следва:

 • във възрастовата група под 1 г. – 17 случая;
 • във възрастовата група 1-4 г. – 35 случая;
 • във възрастовата група 5-9 г. – 14 случая;
 • във възрастовата група 10-14 г. – 3 случая;
 • във възрастовата група 15-19 г. – 5 случая;
 • във възрастовата група 20-24 г. – 1 случай;
 • във възрастовата група 25-29 г. – 5 случая;
 • във възрастовата група 30-34 г. – 1 случай;
 • във възрастовата група 35-39 г. – 3 случая;
 • във възрастовата група над 40 г. – 2 случая

По отношение на имунизационния статус на заболелите: 78% от тях са без проведена имунизация или без данни за проведени имунизации.

 • 51 лица са без имунизации срещу заболяването, от тях 48 са деца, като 19 деца не са имунизирани поради ненавършена имунизационна възраст;
 • 15 лица са без данни за проведени имунизации срещу морбили.

В германската Регионална референтна лаборатория за диагностика на морбили и рубеола, Робърт Кох Институт, Берлин, за изследване са изпратени пробите от 21 болни от морбили български граждани. Доказаният морбилен генотип е B3, вариант Dublin-4299.

Този морбилен генотип е доминантно циркулиращ в Италия, Германия и Гърция и има вносен за България характер. При всички изпратени проби на случаи на морбили от 2019 г., се доказва идентичен морбилен генотип и вариант.

            Напомняме, че в страните от Европа продължава епидемичното разпространение на морбили. От началото на годината с най-много регистрирани случаи са Румъния – 381 сл., с три смъртни случая; Полша – 314 сл.; Република Северна Македония - 318 сл., с три смъртни случая, като през последната седмица са регистрирани 82.

            Министерството на здравеопазването апелира родителите да проверяват имунизационния статус на децата си и в случай на пропуснат прием на ваксината, незабавно да се обръщат към общопрактикуващия си лекар, особено при предстоящи пътувания в държави с епидемично разпространение на морбили.

Сподели в: