Върни се горе

„Частица от теб може да бъде за някого целият свят” е мотото на безвъзмездната Национална кампания в подкрепа на донорството. Негов автор е Виктория Митова от Пловдив. Мотото и логото на кампанията бяха избрани след Национален конкурс, който приключи на 15 ноември. Автор на логото е целият новинарски екип на телевизия Про.бг. В основата му е пясъчният часовник, символизиращ малкото време, с което хората и институциите разполагат, за да помогнат на нуждаещите се от трансплантация. Заедно с логото, екипът на Про.бг безвъзмездно е изработил и видео клип за популяризиране на инициативата. Медията е официален медиен партньор на Националната кампания в подкрепа на донорството.

Един от основните приоритети на настоящото Правителство е да насърчи донорството в България. Министерството на здравеопазването прави всичко необходимо, за да подобри ефективността на системата за трансплантации и у нас.

От 2 ноември до 13 декември Изпълнителната агенция по трансплантация /ИАТ/ е извършила 7 трансплантации, без да е загубен нито един орган. Три от трансплантациите са били със спешен статут в регистрите. Реализирани са 2 донорски ситуации, а една не е извършена поради отказ от донорство от близките на пациента.

В последния месец новото ръководство на ИАТ обнови служебните регистри на чакащите за присаждане на орган. Около 20 % от близо 1000 души в списъците са били нереални – 160 пациента са били вече починали, а 23 - с некоректни лични данни. Информацията в ИАТ за някои от чакащите пациенти не е била обновявана повече от 15 г.

Агенцията ще започне повторна диагностика на здравословното състояние на всички в списъка, тъй като за част от пациентите е установено, че евентуална трансплантация би застрашила живота им. Създаден е механизъм за връзка с ЕСГРАОН за ежедневна проверка на данните на пациентите.

В ИАТ вече е разработен и софтуер за проследяване на пациенти в състояние на кома. Предстои да бъде внедрена и електронна програма за контрол и управление на цялостната дейност на агенцията. Разписан е нов устройствен правилник на агенцията, според който експертите в нея трябва да отговарят на европейските стандарти за квалификация. Анализът на настоящия състав на ИАТ е установил, че 80 % от работещите не притежават нужното висше образование и професионален опит за заеманите длъжности.

ИАТ ще възстанови националната мрежа от координатори по трансплантации. По двама представители на всяка болница – център по трансплантации, ще бъдат обучени от най-добрите специалисти в областта. Вече са определени четирима експерти, които ще се обучават в САЩ в най-големия трансплантационен и донорски център в света.

Агенцията ще разработи механизъм за регулярен контрол на болниците, в които се извършват трансплантации. През следващата година ИАТ ще се включи като колаборационен партньор в Европейски проект за надзор на странични реакции и усложнения – СОХО. През 2010 г. ведомството ще кандидатства за финансиране и включване в европейски проекти като пряк бенефициент.

Сподели в: