Върни се горе


Броят на издадените удостоверения за признаване на професионалната квалификация на лекарите през тази година не се е увеличил в сравнение с миналата. Пълният набор от тези документи се издава само от МЗ и служи за признаване на квалификацията им в други страни. От 2 януари до 16 май на 2010 г. са били издадени 188 удостоверения на български лекари, за същия период на тази година броят им е 180. Не всички от лекарите, които са получили тези удостоверения обаче са емигрирали от страната. Данните на МЗ сочат, че под 50% от тях заминават на работа в чужбина.
МЗ не очаква да има разлика в броя на удостоверенията, които ще се издадат и през тази година. Предположенията за рязкото увеличаване на издадените документи до 1000, които се тиражират в медиите, според МЗ са спекулативни. Доказателство за това са и броят на издадените удостоверения през последните 4 години, който е почти постоянен. От 2007 г. насам издадените удостоверения на български медици е около 500. Най-много лекари са получили този документ през 2008 г. – 655, а най-малко през 2009 г. – 492. Постоянен е и броят на българските медици в страната според данните на НЦЗИ и НСИ – около 28 000.

Сподели в: