Върни се горе

    За четвърта поредна година в България е налице тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 40 на 100 000 души през 2005 г. до 26,8 на 100 000 душ през 2012 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” на Министерството на здравеопазването.  
    Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” и на програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Така например общият брой на болните с туберкулоза през 2012 г. е намалял със 126 души. Докато през 2011 г. данните сочат  2 407 души с това заболяване, през 2012 г. броят им е спаднал на 2 281 души. В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.  
    Данните сочат още, че с успешен изход от лечението са над 85% от регистрираните през 2011 г. пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус. През 2011 г. от бюджета на Министерство на здравеопазването са предоставени около 10 млн. лв. за осигуряване на нужните консумативи за микроскопски и културелни изследвания от микробиологичните лаборатории, лекарства, имунизации и субсидии за болнично лечение. Основните дейности за диагностика, лечение и профилактика на туберкулозата у нас се подпомагат и от двете програми, финансирани от Глобалния фонд. 
    Важна роля в предоставянето на специфични услуги и постигането на ключови резултати имат и неправителствените организации. През 2012 г. общо 30 124 лица от уязвимите групи са преминали скрининг за риск от туберкулоза. Сред тях са лишени от свобода, лица, употребяващи наркотици, бежанци, мигранти, деца на улицата, младежи в риск и представители на ромска общност. 
    По Програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” през 2012 г. са изразходвани общо 3 808 266 евро, предоставени от Глобалния фонд. От тях 2 703 279 евро са предоставени за осигуряване на нужните консумативи за микробиологичните лаборатории, за лекарства за лечение на мултирезистентна туберкулоза, за обезпечаване на прякото наблюдение и проследяване в продължителната фаза на лечение, издирване на контактните и своевременно насочване за диагностика на съмнителните за туберкулоза, лечебните заведения за лечение на туберкулоза.   1 118 974 евро от двете програми на Глобалния фонд през 2012 г. са предоставени на подполучателите, в изпълнение на 87 сключени договори - 34 с лечебни заведения за туберкулоза и 53 с неправителствени организации. 
    През изминалата година беше подобрена значително здравната инфраструктура в областта на лечението на туберкулозата. Общата сума на приключилите ремонти е на стойност - 1 091 838 лв. без ДДС. такива са извършени в Пневмо-фтизиатричното отделение при в МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, гр. Кюстендил, на отделението за психично болни с туберкулоза в ДПБ - Карвуна, Клиниката по туберкулоза и Клиниката по детска пневмология и фтизиатрия при СБАЛББ „Св. София”, София. Подобрени са условията за пациентите и в Сектора по туберкулоза към „МБАЛ –Добрич”, сектора за Палиативни грижи и сектора за лечение на болни с множествена лекарствена резистентност към „СБАЛББ – Габрово” ЕООД. Подобрения са направени в помещенията за вземане на секрети в 15 затвора в цялата страна. 
    През тази година предстои завършването на ремонтите на Национална референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза в София, блок във фтизиатричното отделение към СБАЛПФЗ – София област и болничните стаи и прилежащите им помещения в СБАЛЛС – гр. София. Общата сума на ремонтите е 1 071 269 лв. без ДДС. Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация е осигурено лечението на трета група от 60 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор за тези пациенти. 
    През 2012 г. със средства на стойност 67 000 евро от Глобалния фонд са закупени и раздадени ваучери за храна на пациенти с MDR-TB, на пациенти с туберкулоза в продължителна фаза от рисковите групи и на пациенти с латентна туберкулозна инфекция от рисковите групи.

Сподели в: