Върни се горе


Хората, които страдат от болестта на Гоше също ще получават безплатна терапия от следващата година. Досега имаше опасност пациентите да останат без лекарството през 2010 г. поради технологични трудности от страна на фирмата производител. Днес МЗ и фармацевтичната компания успяха да намерят изход от трудната ситуация и медикаментът ще бъде осигурен за всички 9 пациенти с болестта на Гоше през следващата година. Безплатна терапия ще се осигурява и за нови болни.

Лекарствата за редки болести, които покрива Министерство на здравеопазването, няма да бъдат намалени през следващата година. Към досега предвидените 16 млн. лв. за редки заболявания за 2010 г. МЗ намери възможност да прибави още средства. Така общата сума за медикаменти за редки болести за 2010 г. възлиза на 32 млн. лв. Средствата ще бъдат изразходвани за лекарства за 12 диагнози. За болестта муковисцидоза са предвидени три медикамента, за първи път е осигурено лекарство за хората с болестта на Фабри, включен е нов медикамент и за лечение на таласемия. В началото на следващата година ще се направи и допълнителен търг за осигуряване на лекарства за болестта на Уилсън Коновалов. Причината за това е, че медикаментът за лечение на това заболяване в момента се включва в позитивно-реимбурсната листа.

Сподели в: