Върни се горе

Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" отправи покана до лечебните заведения на 19 януари 2024 г. за подаване на заявки за сключване на рамкови споразумения за закупуване на лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък.

Болничните заведения следва да подадат заявки за необходимите им количества лекарства за период от две години. Заявките се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.

Процедурата по събиране на заявки ще стартира в четвъртък – 25.01.2024 г. и ще приключи на 16.02.2024 г.

След обобщаването на получените заявки Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване", ще проведе обществена поръчка за сключване на рамкови споразумения за необходимите на лечебните заведения лекарства, включени в Приложение № 2 на ПЛС.

Поканата е публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването тук.

 

Сподели в: