Върни се горе

Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" удължава срока за подаване на заявки за сключване на Рамкови споразумения за периода от две години, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България (Електронната система).

Периодът, в който Електронната система, ще бъде отворена за подаване и корекция на заявките е от 11.03.2024 г. до 15.03.2024 г.

Припомняме, че Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" отправи покана до лечебните заведения на 19 януари 2024 г. за подаване на заявки за сключване на рамкови споразумения за закупуване на лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък.

Болничните заведения следваше да подадат заявки за необходимите им количества лекарства за период от две години в периода 25.01.2024 г. - 16.02.2024 г. В посочение срок заявки са подадени от 68 лечебни заведения, попадащи в обхвата на чл. 1 от ПМС № 146/9.06.2015 г. Няколко лечебните заведения не са подали заявки в срок, а част от вече подадените заявки следва да бъдат коригирани. Поради тази причина Електронната система ще бъде отворена отново следващия понеделник, за да се даде възможност на заинтересованите лица да подадат своите заявки или да направят необходимите корекции.

След обобщаването на получените заявки Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване", ще проведе обществена поръчка за сключване на рамкови споразумения за необходимите на лечебните заведения лекарства, включени в Приложение № 2 на ПЛС.

Съобщението за удължаване на срока за подаване на заявки е достъпно тук.

Сподели в: