Върни се горе

Продължава участието на проф. Христо Хинков в Срещата на здравните министри по линия на Комитета по здравеопазване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж.

Основен акцент по време на Пленарната сесия „Устойчивост на здравната система: Уроците от ефективните политики“ бе натрупаният опит и научените уроци по време на пандемията от COVID-19. В рамките на пленарната сесия държавите, включително и България, се присъединиха към Декларация на здравните министри на тема „Изграждане на по-добри политики за по-устойчиви здравни системи“.

„Човешките ресурси в здравния сектор в България са изправени пред същите предизвикателства като другите европейски страни – застаряващо население и следователно застаряваща работна сила в здравния сектор; недостатъчна привлекателност на някои здравни професии за по-младите поколения; неравномерно териториално разпределение, в резултат на вътрешна миграция от по-малки към по-големи населени места и миграция на здравни работници в ЕС и извън него“, изтъкна българският здравен министър.

Проф. Хинков посочи, че сътрудничеството между секторите на здравеопазването, финансите, образованието, труда и социалната политика, както и участието на други заинтересовани страни (включително организации, профсъюзи и работодатели и др.), е от изключително значение за постигане на устойчиви резултати.

По-късно през деня програмата на министър Хинков продължи с работен обяд, ръководен от немския здравен министър – проф. Карл Лаутербах и Генералния секретар на ОИСР – Матиас Корман, на тема „Климатичните промени и влиянието им върху здравеопазването“, където проф. Хинков обърна специално внимание на влиянието на климатичните промени върху психичното здраве.

В рамките на заседанието, министър Хинков взе участие и в тематична сесия на тема „Укрепване на устойчивостта на психичното здраве“.

Участието на България в Министерската среща е за първи път и е в рамките на процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Сподели в: