Върни се горе

България участва в изработването на новата политика в областта на здравеопазването на ЕС. Това стана по време на срещата на Европейския форум за здравна политика на СЗО между 9 и 11 март в Андора. В нея участва зам. министърът на здравеопазването Десислава Димитрова в качеството си на член на Постоянен комитет на Регионалния комитет на СЗО за Европа. Срещата беше посветена на разработването на „Новата европейска политика в областта на здравеопазването – Здраве 2020” (New European Health Policy – Health 2020). В резултат на представянето си на форума България успя да се включи в създаването на бъдещите здравни политики на Европа. Те трябва да осигурят уеднаквена рамка за преодоляване на здравните предизвикателства, финансирането на системата, както и възможности за подкрепа на населението в по-бедните региони. Целта е постигане на възможно най-високо ниво на здравеопазване и благополучие. В рамките на срещата бе отделено внимание и на изпълнението на ангажиментите на страните-членки от Европейския регион на СЗО, залегнали в Хартата от Талин за функциониране на здравните системи (2008 г.). Обсъдени бяха и следните теми:

·         по какъв начин стратегията Здраве 2020 ще подпомогне усилията на страните-членки за справяне с настоящите и бъдещи здравни предизвикателства;

·         междусекторни действия в областта на здравеопазването и здраве във всички политики;

·         Здраве 2020 и Хартата от Талин за функциониране на здравните системи – укрепване на общественото здраве и здравните системи;

·         Системен подход към дейностите и услугите в областта на общественото здраве; координация на здравеопазването и другите сектори;

·         Разработване на Европейски план за действие за превенция и контрол на незаразните заболявания;

·         Анализ на функционирането на здравните системи като инструмент за управление;

·         Поддържане на солидарността в отговор на икономическата и финансова криза;

·         Укрепване на партньорствата в областта на здравеопазването в Европа.

Сподели в: