Върни се горе

В София от 13 до 15 декември над 300 представители от 75 страни ще участват в 22–рото заседание на Борда на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

България беше избрана за домакин на това важно събитие  като страна модел от региона на Източна Европа и Централна Азия, въвела добри международни политики и практики за превенция, лечение, грижи и подкрепа в областта на СПИН и туберкулоза. Високата оценка е получена както от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, така също и от редица международни организации и страни донори.

На срещата ще присъстват председателят на Борда – д-р Тедрос Гебрейесос, изпълнителният директор на Глобалния фонд – проф. Мишел Казачкин, десет министри на здравеопазването на държави получатели на средства от Фонда, представители на министерствата на външните работи на държавите донори, представители на Европейската комисия, САЩ, Канада, Япония и други членове на Борда.

На срещата ще присъстват също делегации на Световната здравна организация (СЗО),  Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS)  и Световната банка. На форума ще бъдат взети решения за проектните предложения, подадени на 10-ти кръг за финансиране от Фонда и ще се обсъдят рамките и условията за следващия 11-ти кръг на финансиране. Ще бъдат обсъдени теми, свързани с набирането на средства от Глобалния фонд, процеса по създаване на обединена платформа за финансиране на здравните системи съвместно с други световни донори, както и провеждането на реформи в управлението на процесите в Глобалния фонд.

Един от акцентите на тази среща е дискусията относно критериите, според които се определя кои страни и при какви условия могат да кандидатстват за финансиране от Глобалния фонд. Настоящите критерии за кандидатстване за финансиране се определят въз основа на класификацията на Световна банка за брутния национален доход на страните и класификациите на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) и Световната здравна организация за вида на епидемията от ХИВ, туберкулоза или малария. При настоящите критерии, много от страните с висок среден доход нямат право или имат много ограничени възможности за кандидатстване за финансиране от Глобалния фонд. В региона на Източна Европа и Централна Азия, страните, които не могат да кандидатстват за финансиране от 2009 г. включват Румъния, Русия (за програми за ХИВ), Турция, Естония и Хърватска. От 2010 г. към тези страни се прибавят и Беларус и Казахстан, които не могат да кандидатстват с програми за туберкулоза, и България, Сърбия и Черна гора, които не могат да кандидатстват за програми за всички заболявания. 

Според критериите, правителствата в страните, които са определени като икономики с висок среден доход и висок доход, трябва да отделят национални средства, за да покрият нуждите на хората, засегнати от заболяванията и дейностите за превенция, лечение, грижи и подкрепа. 

За Глобалния Фонд

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден с Резолюция на Общото събрание на ООН през 2001 г. Фондът е един от най-големите донори в света в борбата срещу СПИН, туберкулоза и малария. Понастоящем Глобалният фонд е одобрил за финансиране над 600 програми в 145 страни на обща стойност над 19,8 млрд. щатски долара.

Глобалният фонд се управлява от 20–членен Борд, в който са представени страните донори и страните получатели на средства, неправителствени организации, частният сектор и бизнес организации, както и общностите, засегнати от трите заболявания. Бордът на Глобалния фонд взема основните решения по отношение на управление на организацията, включително и за отпускане на средства по безвъзмездна помощ на страните.

Глобалният фонд е одобрил като безвъзмездна помощ за България в периода 2004-2014 г. около 90 млн. щатски долара по три програми: „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на националната програма за контрол на туберкулозата в България”. Благодарение на тези програми беше възможно децентрализиране на лечението на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, подобряване на инфраструктурата на лабораторната мрежа за туберкулоза, изграждане на сектори за лечение на мултирезистентна туберкулоза, както и осигуряване на средства за доставка на допълнителни медикаменти за лечение на пациенти със СПИН и туберкулоза. С помощта на фонда бе изградена мрежа от над 50 неправителствени организации, предоставящи здравни и социални услуги на лицата от най-уязвимите групи. В реализирането на програмите участват над 115 изпълнители на дейности като общини, университети, РИОКОЗ, лечебни заведения, неправителствени организации, в чиито екипи работят хора от различните уязвими групи и доброволци.

България получи висока оценка за изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в периода 2004-2008 г., както за  постигането  на заложените цели и 100% усвояване на средствата по безвъзмездната помощ от Глобалния фонд. Благодарение на постигнатите резултати и изпълнение на всички условия на Глобалния фонд страната ни първа в региона получи одобрение за продължаващо финансиране за периода 2009-2014 г. В изпълнението на програмата са включени 21 от всичките 28 региона в страната.

Сподели в: