Върни се горе

Глобалният фонд финансира борбата със заразни заболявания в 140 държави

 

България ще получи още 3.2 млн. евро за борба с туберкулозата до 2011 г. от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Това стана ясно днес по време на международната среща на Глобалния фонд в София. На нея беше подписано споразумение между фонда и България. Средствата ще се изразходват по програма „Укрепване на националната програма за контрол на туберкулозата в България”. Те са част от 9.4 млн. евро, които се очаква да бъдат усвоени от страната ни през следващите пет години. В момента Глобалният фонд финансира две мащабни здравни програми в България - “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“. Досега безвъзмездно предоставеният  финансов ресурс на страната е в размер на 24 млн. евро за 3-годишен период. С тях са финансирани  дейности по двете програми.

 

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” у нас съществува от 2003 г. Тя има осигурено финансиране от Глобалния фонд до 2014 г. в размер на 32,4 милиона евро. Към момента по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” са постъпили безвъзмездно 3 740 434 евро. Основна цел на Програмата е да допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране с ХИВ и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ. По нея приоритетно се работи с най-уязвимите групи – инжекционно употребяващи наркотици, проституиращи жени и мъже, ромска общност, млади хора с ХИВ и хомосексуалисти. С финансиране от програмата е изградена Национална система за епидемиологичен надзор, която включва национално звено в Националния център по заразни и паразитни болести и регионални звена в РИОКОЗ в девет региона на страната. Изградени са и 19 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС). От януари до септември тази година в тях са консултирани и изследвани за ХИВ 44 274 души. 3 019 от прегледите са проведени в местата за лишаване от свобода. В периода януари-септември 2009 г. неправителствените партньори по проекта са достигнали до 28 065 индивидуални представители на уязвимите групи. На тях са раздадени безплатно 520 540 презерватива, 385 651 комплекта за безопасно инжектиране и 67 650 здравно-образователни материала сред целевите групи. Програмата подкрепя функционирането на 5 нископрагови центъра за интравенозни наркомани, 6 здравно-социални центъра в ромска общност и 12 мобилни медицински кабинета за достигане до уязвимите групи. Със средства от Глобалния фонд бе осъвременено медицинското оборудване в отделението към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” в София и бяха обособени и ремонтирани 4 нови сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН в МБАЛ “Св. Марина”-Варна, УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив, Университетска болница „Д-р Георги Странски” – Плевен и МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” - Стара Загора. Предстои разкриване на такъв сектор и в Бургас. Финансово са подкрепени дейностите на 3 кабинета за психо-социална подкрепа за хората с ХИВ/СПИН и техните близки. Безплатно от Министерство на здравеопазването се предоставя съвременна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се хора, живеещи с ХИВ/СПИН, както и лечение на опортюнистични инфекции със средства от Глобалния фонд. Тази година антиретровирусна терапия получават 306 пациенти с ХИВ/СПИН, а общият брой на регистрираните серопозитивни лица у нас са 1,071.

 

Програма «Подобряване на контрола на туберкулозата в България» се изпълнява от 2007 г. и ще продължи до 2011 г. По нея са постъпили общо 7 012 914 евро, а са усвоени 3 574 570 евро. От тях 1 078 935 евро са предоставени за медицински консумативи, рентгенови апарати и оборудване на лабораториите и болниците в страната. 550 743 евро са предоставени за автомобили, компютри за информационната система, 465 368 евро за дейности на лечебните заведения и неправителствените организации. За 2009 г. от бюджета на Министерство на здравеопазването са предвидени 884 229 лв. за лечение на пациентите с туберкулоза и за профилактика на техните контактни. За лабораторни тестове и консумативи са осигурени 128 154 лв. По програмата се осигуряват и лекарства от втора линия за лечение на мултирезистентна туберкулоза. Тази година са предоставени 116 321 за медикаменти от втора линия. По Програма «Подобряване на контрола на туберкулозата в България» са изграждането на единна система за епидемиологичен надзор на туберкулозата и Национален регистър на пациентите с туберкулоза. Също така изграждането на 28 областни центъра, които да наблюдават лечението на пациентите в продължителната фаза и да работят с рисковите групи. В края на 2008 г. бяха изградени 15 самостоятелни стаи за вземане на бронхиален секрет – по една в 13-те затвора и 2-те болници за лечение на лица, лишени от свобода в София и Ловеч. За тези болници са закупени и предстои доставката на 2 рентгенови апарата на обща стойност 182 000 евро. За първите 9 месеца на тази година у нас са регистрирани 2 272 пациенти с туберкулоза, от тях новите случаи са 1985.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Глобалния фонд е създаден през 2002 г, негови донори са над 45 държави, Европейската комисия и различни международни фондове. До този момент Глобалният фонд е одобрил финансиране за 18.4 млрд. долара по повече от 572 програми в 140 държави. В световен мащаб Фондът осигурява една четвърт от всички средства за превенция и лечение на ХИВ/СПИН, две трети за туберкулоза и три четвърти за малария. До сега Глобланият фонд е отпуснал над 1.6 млрд. долара на 22 държави от Източна Европа и Централна Азия.

 

Сподели в: