Върни се горе

    България и Китайската Народна Република ще задълбочат сътрудничеството си в областта на здравеопазването. Това стана ясно на проведената  среща в Министерството на здравеопазването  с китайска делегация, водена от проф. Дян Зозюн, председател на Националната обществена асоциация по здравеопазване на Китай. Асоциацията е структура, която е подчинена на две министерства - Министерството на здравеопазването и Министерството на гражданските дела. 
    От страна на МЗ в срещата участваха началникът на Кабинета на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова - Мариета Гигова и експерти. От българска страна беше изразена готовност за активизиране на сътрудничеството в  областта на обмена на здравна информация, добри практики в управлението на здравните системи, превенцията на заразните болести, обмен на опит в областта на регистрацията на лекарствени средства, както и запознаване с практиките на традиционна китайска медицина. 
    Китай е заинтересован от задълбочаване на  сътрудничеството в областта на реформирането на здравните системи, повишаването на обхвата на здравноосигурените граждани, както и контрола при изразходването на публичните средства за здравеопазване. Сред другите области на евентуално сътрудничество между България и Китай са контрола на хроничните заболявания, овладяването на инфекциозните заболявания и квалификацията на кадрите в системата на здравеопазването. 
    От името на китайското правителство ръководителят на делегацията проф. Дян Зозюн покани министър Десислава Атанасова на официална визита в Китай.

Сподели в: