Върни се горе

В МБАЛ „Св. Анна” София беше подписано тристранно споразумение за сътрудничество между лечебното заведение, МБАЛ-„Проф. д-р Параскев Стоянов” Ловеч и Клиникум „Аугсбург”, Академична болница към Университета „Лудвиг - Максимилиян” - Мюнхен, Германия. Документът разширява страните по подписания на 16.07.2008 г. договор като включва и МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов”  – Ловеч.

Споразумението предвижда сътрудничество в сферата на здравеопазването и здравния мениджмънт и по-специално обмяна на опит за структурата и организацията в здравните  услуги и по актуални теми в медицината и здравето.

Договорът предвижда страните да си сътрудничат  в следните специализираните области :

-      мерки за осигуряване на лечебната и долечебната дейност

-      прилагане на последните научни постижения в медицината в областта на медицинските грижи за хоспитализираните пациенти с пластични и сърдечно-съдови заболявания

-      телемедицина

-      сърдечно-съдови, чернодробни, бъбречни заболявания и диализата

-      неврохирургия

-      урология

-      ортопедия, висцерална хирургия

 

Сътрудничеството между трите лечебни заведения /МБАЛ „Св. Анна” – София, МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Ловеч и „Клиникум Аугсбург”/ ще обхване и специализации за лекари, сестри и мениджъри, осигуряване на българските партньори на онлайн достъп до най-нови научни публикации чрез интегрираната библиотечна система на „Клиникум Аугсбург”. Други форми на научен обмен са създаването на пилотни следдипломни програми в ключови медицински дисциплини – кардиология, сърдечно-съдова хирургия, неврология и неврохирургия, вътрешни болести, медицинска онкология с провеждане два пъти годишно на блок-лекции с участието на признати международни експерти. Във всички ключови медицински дисциплини предстои да бъдат открити дългосрочни международни професури в МБАЛ „Св.Анна” за експерти от „Клиникум Аугсбург”.

 

 

 

Сподели в: