Върни се горе

От 19 до 23 юни за  втори път през тази година ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в областните градове на страната. Прегледите са част от кампанията „Седмица на отворените врати”, която се организира в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата на Министерството на здравеопазването, чиято цел е намаляване заболеваемостта от туберкулоза в страната.

Инициативата се осъществява съвместно с Регионалните здравни инспекции, лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, както и неправителствени организации. Кампанията е доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването. Безплатният достъп до медицински услуги, от една страна, води до по-добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция, а от друга,  до ефективна превенция на заболяването в страната.

По време на „Седмицата на отворените врати“ на всеки желаещ се предлага скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и консултации. На лицата, които са в риск, се провеждат допълнителни прегледи и изследвания. При откриването на случаи на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва веригата за предаване на инфекцията.

По време на проведените за периода 2009 г. – 2022 г. „Седмици на отворени врати” са анкетирани за туберкулоза над 125 000 лица, открити и насочени за лечение са 1 376 лица с туберкулоза, открити с латентна туберкулозна инфекция и обхванати с химиопрофилактика са 4  655 души.

В резултат на изпълнението на  Националните програми за превенция и контрол на туберкулоза в България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза - от 26.6 на 100 хил. население през 2012 г. до 14.8 на 100 хил. през 2022 г. (по предварителни данни).

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

Туберкулозата е лечима и предотвратима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение.

 В прикачения файл може да видите списък на местата по области, в които ще се провеждат безплатните медицински прегледи за туберкулоза „Седмица на отворени врати”

Сподели в: