Върни се горе

Изготвения списък с 30 лечебни заведения, в които се осъществяват програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди представя в табличен вид наименованието и местонахождението на лечебните заведения, годината от която е разкрита програмата, името на ръководителя на програмата, броя на пациентите, които участват в нея и лекарствените продукти използвани за лечението.

Актуален списък на лечебните заведения
DOC файл, 103,0 KB, качен на 12.05.2015

doc document
Сподели в: