Върни се горе

       Вече е активна електронната страница на ПРОГРАМА БГ07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., с програмен оператор Министерството на здравеопазването:
http://www.bg07eeagrants.bg/bg/новини/
 
 
        Днес, 10 април, на сайта на Програмата е обявена публична покана за участие на неправителствени организации при избора на  представители на неправителствения сектор за членове на Управителния комитет по ПРОГРАМА БГ07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”. 

           Повече информация можете да намерите тук:

http://www.bg07eeagrants.bg/bg/новини/покана.html


 
 
 

Сподели в: