Върни се горе

На 26 септември от 11.30 ч. в Националния дворец на културата, Зала 3, ще се проведе Национална кръгла маса, посветена на бъдещето на здравеопазването.

Молим ви в срок до 25 септември, 13 часа, на имейл адрес msavova@mh.government.bg да подадете имената на журналистите, фотографите и операторите, които ще отразят форума. Влизането в НДК на представителите на медиите ще се извършва от вход Б2 на НДК, където акредитираните медии ще получат бадж за отразяване на събитието.

Влизането в Зала 3 ще бъде от 11 ч. до 11.25 ч. с бадж и журналистическа карта.

Сподели в: