Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г.

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 21.06.2024 до 20.07.2024

Адрес за изпращане на становища и предложения:

delovodstvo@mh.government.bg