Върни се горе

baner-akreditatsia-lechebni-zavedenia.png

 

Проект BG051PO001-6.2.03 „Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал”

Обща информация

Проект BG051PO001-6.2.03 „Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги”, област на интервенция 6.2 „Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги”.

Общата цел на проекта е укрепване на институциите, отговорни за акредитацията на лечебните заведения и за квалификацията на доставчиците на здравни услуги.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Цялостно управление и администриране на проекта;

Дейност 2: Извършване на анализ на законодателството в областта на продължаващото медицинско обучение в България и препоръки;

Дейност 3: Анализ на програмите и институциите в други държави-членки на ес, извършващи продължителното медицинско обучение;

Дейност 4: Осигуряване публичност на дейностите по проекта;

Дейност 5: Изготвяне и актуализиране на основани на научни доказателства медицински стандарти;

Бюджет на проекта: 997 224,20 лв.

Продължителност на изпълнение: 10.07.2009 – 10.10.2014 г.

Постигнати резултати:

  1. Изготвен анализ на законодателството в областта на продължаващото медицинско обучение в България и представени препоръки
  2. Изготвен анализ на законодателството в областта на продължаващото медицинско обучение в България и представени препоръки
  3. Създадени 45 проекта на актуализирани медицински стандарти
  4. Създадени 38 проекта на нови медицински стандарти

 

Допълнителна информация в секция  Обществени поръчки - Профил на купувача

Контакти
DOC файл, 187,0 KB, качен на 13.07.2015

doc document