Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

Архив
 • ДМСГ-Делфи ЕООД - Русе

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 26.01.2023

 • ДЦ РУРИКОМ ООД - Русе

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 26.01.2023

 • КОЦ - Русе ЕООД

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 06.06.2023

 • МБАЛ „Юлия Вревска“ - Бяла ЕООД

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 06.06.2023

 • СБАЛК „Медика Кор“ ЕАД - Русе

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 26.01.2023

 • СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ - Русе ЕООД

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 02.02.2022

 • СБАЛФРМ „Медика“ ООД - Русе

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 26.01.2023

 • УМБАЛ „Канев“ АД

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 06.06.2023

 • УМБАЛ „Медика“ - Русе

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 30.10.2023

 • УМБАЛ „Медика“ Русе ООД

  Лечебно заведение за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД, диализните центрове и тъканните банки

  публикуван на 26.01.2023