Върни се горе

Министерство на здравеопазването уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на заявленията за участие в процедурата за избор на нов ликвидатор на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация-Радунци“ ЕООД, с. Радунци (в ликвидация) е удължен  до 10.12.2020 г. включително.

Условията на процедурата са посочени в поканата, публикувана на 16.11.2020 г. в раздел „Кариери“, подраздел „Покани и конкурси“ на електронната страница на Министерство на здравеопазването, относно избор на нов ликвидатор на „Специа- лизирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци“ ЕООД, с. Радунци (в ликвидация) - https://www.mh.government.bg/bg/novini/pokani-i-konkursi/pokana-za-izbor-na-likvidator-na-sbdplpfzr-16-11/.

 

Подадените заявления ще бъдат разгледани на 11.12.2020г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5 от комисията, назначената със Заповед № РД-16-294 /18.11.2020 г .

Сподели в: