Върни се горе

Министерство на здравеопазването уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на заявления за участие в процедура за избор на нов ликвидатор на „Вимедит“ ЕООД, гр. Видин (в ликвидация) е удължен с 10 дни, считано от датата на публикуване на настоящото уведомление.

Условията на процедурата са посочени в поканата, публикувана на 18.10.2022 г. на електронната страница на Министерство на здравеопазването в раздел „Кариери“, подраздел „Покани и конкурси“.

Заявленията за участие в конкурса ще бъдат разгледани на 01.12.2022 г. от 14,00 ч. в сградата на Министерство на здравеопазването, гр. София пл. „Св. Неделя“ № 5.

Сподели в: