Върни се горе

Проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в  България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Стартира набирането на заявления от лекари-специализанти за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Ако проявявате интерес, на този етап може да се запознаете и със следните документи (прикачени по-долу в новината):

  • Образец на индивидуален учебен план; 
  • Образец на атестат;
  • Образец на констативен протокол.

Срокът за подаване на заявление за кандидатстване за финансирате по проекта е от 07.12.2012 г. до 31.01.2013 г.

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Министерство на здравеопазване в рубрика „Съобщения“ на 07.02.2013 г.

Попълнените заявления и приложенията към тях следва да бъдат подадени на адрес (лично или по пощенски път):
гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5, Министерство на здравеопазването, проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

За контакт:
Деница Димитрова,
асистент по проекта и младши експерт в отдел „Програми и проекти“, 
дирекция „Международни дейности, програми и проекти“

Тел. 02/ 9301 243; 02/ 9301 255
Факс: 02/ 981 89 93
Ел. поща: dedimitrova@mh.government.bg

Образец на индивидуален учебен план
DOC файл, 55,5 KB, качен на 13.05.2015

doc document

Образец на атестат
DOC файл, 54,0 KB, качен на 13.05.2015

doc document

Образец на констативен протокол
DOC файл, 54,0 KB, качен на 13.05.2015

doc document
Сподели в: