Върни се горе

Уведомяваме Ви, че считано от 18 ноември 2013 г. функционира собствен интернет сайт на НСЦРЛП на адрес www.ncpr.bg 

Считано от 2 декември 2013 г. публичните регистири ще бъдат поддържани и актуализирани само на интернет сайта на НСЦРЛП.

Сподели в: