Върни се горе

Информация към дата: 6 март 2015г. относно обявени свободни места за специализанти

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба №1 /22.01.2015г. Ви уведомявам за обявените свободни места за специализанти, публикувани на страниците на лечебните заведения:

 1. МБАЛ „Сливен“ – 25 места за лекари специализанти и 8 бр. за специализанти по здравни грижи
 2. МБАЛ „Русе“ – 10 места за лекари и 4бр. за специализанти по здравни грижи. 7 бр. специализанти по Наредба № 34, които са прехвърлени по Наредба № 1
 3. МБАЛ „Хасково“ – 22 места за лекари специализанти.
 4. МБАЛ „Монтана“ – 8 места за лекари специализанти
 5. УМБАЛ „Св. Наум“ София – 4 места за лекари специализанти
 6. МБАЛ „ Асеновград“ – 15 места за лекари специализанти
 7. МБАЛ „Видин“ – 13 места за лекари специализанти
 8. МБАЛ „Царица Йоанна“ гр. Сливен – 3 места за лекари специализанти
 9. МБАЛ „Еврохоспитал – Пловдив“ – 9 места за лекари специализанти
 10. МБАЛ „Сити клиник“ – 23 места за лекари специализанти
 11. УМБАЛ „Горна баня“ – 1 място за лекар специализант
 12. МБАЛ „Казанлък“ – 5 места 
 13. УМБАЛ „Майчин дом“ – 2 места 
 14. СБАЛОБ „Зора“ – 2 места 
 15. МБАЛ „Враца“ – 9 места
 16. МБАЛ „Кюстендил“ – 4 места лекари специализанти
 17. МБАЛ „Токуда“ – 1 място
 18. Втора МБАЛ – София – 11 места
 19. УМБАЛ „Александровска“ – 12 места и още 12 места за специализанти по Наредба № 34, които са прехвърлени по Наредба № 1
 20. УМБАЛ „Св.Анна“ – София – 10 места
 21. МБАЛ „Авис-Медика“ ООД – Плевен – 4 места

По данни на РЗИ от страната държавните лечебни заведения са определили за 2015г. следния брой места за лекари специализанти:

 1. МБАЛ „Т. Венкова“ АД – Габрово – 7 места
 2. МБАЛ – Добрич – 8 места
 3. МБАЛ „Атанас Дафовски” АД – Кърджали – 4 места
 4. МБАЛ „Д-р П. Стоянов” АД – Ловеч – 2 места
 5. МБАЛ "Рахила Ангелова" АД – Перник – 6 места
 6. УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен – 9 места
 7. РЦТХ – Плевен – 1 място
 8. МБАЛ "Св. Иван Рилски – Разград" АД – Разград – 16 места 
 9. МБАЛ – Силистра АД – 7 мeста
 10. "МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД – Смолян – 1 място

По данни на РЗИ - София държавните лечебни заведения са определили за 2015г. следния брой места за лекари специализанти:

 1. СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД – София – 1 място
 2. УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД – София – 5 места
 3. МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД – София – 45 места
 4. МБАЛ – НКБ ЕАД – 6 места
 5. СБАЛ по онкология ЕАД – 4 места
 6. СБАЛССЗ „Св. Екатерина” ЕАД – София – 13 места
 7. СБАЛББ "Св. София" ЕАД – София – 2 места
 8. СБАЛДОХЗ ЕООД – 2 места
 9. СБАЛЛЧХ ЕООД – София – 2 места
 10. "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД – София – 1 място
 11. СБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД – 1 място
 12. СБАЛХЗ ЕАД – 6 места
 13. УБ Лозенец – 5 места
 14. МИ – МВР София – 4 места
 15. НЦТХ – 2 места

Информация за обявените конкретни специалности може да намерите на интернет страниците на лечебните заведения.

Общ брой обявени места до този момент - 379.

Сподели в: