Върни се горе

Министерство на здравеопазването, в качеството си на Програмен оператор, има удоволствието да представи на Вашето внимание проект на Програмно предложение по приоритетни области 13 и 27: „Инициативи за обществено здраве”, финансирани съвместно от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Приканваме всички заинтересовани страни да изразят мнението си по предложения проект до 12.10.2012 г. на имейли vpopova@mh.government.bg и dedimitrova@mh.government.bg.

Проект на Програмно предложение
PDF файл, 1,2 MB, качен на 13.05.2015

pdf document
Сподели в: