Върни се горе

От тях са одобрени общо 21 заявления, както следва:

Министерство на здравеопазването обявява последно класиране на кандидати по проект „Нови възможности за лекарите в България”, подали документи в обявения краен срок: 10.06.2014 година.

До 10.06.2014 г. в Министерство на здравеопазването постъпиха общо 119 заявления.

15 по медицина;
6 по дентална медицина

От подадените 119 заявления 89 са одобрени и са поставени в резервен списък,в случаите, при които одобрени кандидати се откажат от сключване на договор и от вече сключен договор. В тези случаи, одобрените кандидати следва да подадат официално писмо до Министерство на здравеопазването, съгласувано с останалите страни по петстранния договор;

9 заявления не са одобрени, като мотивите за това са посочени в колона „Забележки” в следното класиране.

Одобрените 15 кандидати по медицина и 6 одобрени кандидати по дентална медицина следва да изпълнят процедурата за подаване на петстранни договори за подпис, описана в раздел „2.1.1. Какво да направя след излизане на класирането” от информацията за проект „Нови възможности за лекарите в България”, публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването

Резервен списък
PDF файл, 226,8 KB, качен на 12.05.2015

pdf document

9 неодобрени заявления
PDF файл, 89,6 KB, качен на 12.05.2015

pdf document
Сподели в: