Върни се горе

Министерство на здравеопазването
Относно обявен краен срок за подаване на заявления от лекари-специализантии лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

Във връзка с обявения от Министерство на здравеопазването краен срок: 11.07.2014 г. (петък), за подаване на заявления от лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”, уведомяваме всички заинтересовани за следното:

Към 11.07, 2014 г. са подадени общо три заявления от лекари по дентална медицина - специализанти за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 - 0001 „Нови възможности за лекарите в България.
И тримата кандидати са одобрени.

Одобрените трима кандидати по дентална медицина следва да изпълнят процедурата за подаване на петстранни договори за подпис, описана в раздел „2.1.1. Какво да направя след излизане на класирането” от информацията за проект „Нови възможности за лекарите в България”, публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Сподели в: