Върни се горе

Процедура за подбор на неправителствена организация, обявена със заповед № РД 29-873/14.06.2011 г. на Министъра на здравеопазването, за реализиране на дейности по компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост” на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”

В изпълнение на Заповед за стартиране на процедура за подбор на неправителствена организация и сформиране на работна комисия за подбор № РД 29-873/14.06.2011 г. на министъра на здравеопазването, беше обявен конкурс за под-получател по компонент 4 (целева група „Имигранти”, на територията на областен център София) на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”.

В регламентирания срок за заявяване на интерес за участие в процедурата (30.06.2011г.), не бяха подадени документи за участие от нито една неправителствена организация.

Предстои обявяването на нов конкурс.

Сподели в: