Върни се горе

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че поради допусната техническа грешка в публикуваната на 09.11.2020 год. на интернет страницата на Министерството на здравеопазването покана за предоставяне на оферти за доставка на дезинфектанти, спирт, медицински изделия и лични предпазни средства, същата се отменя в частта ѝ за доставка на 14 000 000 бр. еднократни ръкавици. 

Сподели в: