Върни се горе

Във връзка с публиквана покана с предмет: „ Закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици от 1-12 клас и осигуряването на по-продължително провеждане на учебния процес“, предоставяме следната информация:

  1. На 11.01.22 г. до края на работния ден, ще бъде публикувана информация за отстранените кандидати със съответните мотиви, както и  допуснатите кандидати по реда на тяхното класипране;
  2. На 12.01.22 г. допуснатите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори по реда на тяхното класиране, до договаряне на цялото количество тестове или до изчерпване на финансовия ресурс.
Сподели в: