Върни се горе

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

Във връзка с възникнала необходимост от промяна на техническото задание Ви уведомяваме, че Министерството на здравеопазването преустановява процедурата по тази покана и няма да определи изпълнител и съответно да сключи договор. Актуализираната Покана за представяне на оферти съгласно новото техническо задание ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, раздел „Новини“, подраздел „Покани и конкурси“.

Сподели в: