Върни се горе

Във връзка с обявената покана за подбор и номиниране на институции/организации, които да участват в грантови схеми за изпълнение на действия, съфинансирани от властите на държавите-членки (т.нар. „Съвместни действия”), в рамките на Работния план по Третата многогодишна програма за здраве на Европейския съюз за 2016 г., са разгледани постъпилите предложения и е одобрен следният кандидат, съгласно изискванията, посочени в поканата за участие в JA-02-2016 Действия в областта на хроничните заболявания:

Медицински университет – Варна.

Сподели в: