Върни се горе

Резултати от проведена процедура за подбор на неправителствени организации №РД 29-393/04.04.2011 г. на министъра на здравеопазването за реализиране на дейности по компоненти 7, 8 и 9 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Сподели в: