Върни се горе

В изпълнение на взето решение на електронно съгласувателна процедура с писма № 91-00-14/25.01.2016 г. и № 91-00-14/05.02.2016 г. от Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции и на Заповед № РД-21-1045/30.10.2015 г. на процедура за подбор на неправителствени организации (НПО) по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ (Програмата) и сформиране на работна комисия за подбор, съгласно Заповед № РД 21-1160/13.11.2015 г., изменена със заповед № РД 21-2/07.01.2016 г. на Министъра на здравеопазването, беше проведен конкурс за под-получатели за изпълнение на дейности по Програмата.

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 40 (четиридесет) НПО.

Комисията предлага да се сключат договори със:

 1. Фондация "Глобална инициатива в психиатрията", гр. София за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата с рискова група „ромска общност“ в област Благоевград – 56,5 точки.
 2. Сдружение "Съучастие", гр. Варна за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на областите Варна и Добрич – 62,5 точки.
 3. Сдружение "Свободен младежки център", гр. Видин за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата с рискова група „ромска общност“ на територията на област Видин – 61,0 точки.
 4. Сдружение "Нов път", гр. Враца за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата с рискова група „ромска общност“ на територията на област Враца – 61 точки.
 5. Сдружение "Социален диалог 2001", гр. Габрово за изпълнението на дейности по контрола и превенцията с рискова група „ромска общност“ на туберкулозата на територията на област Габрово – 52,5 точки.
 6. Сдружение "ЛАРГО", гр. Кюстендил за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на област Кюстендил – 61,0 точки.
 7. Фондация "Рома-Лом”, гр. Лом за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата с рискова група „ромска общност“ в област Монтана – 55,5 точки.
 8. Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, гр. Пазарджик за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата с рискова група „ромска общност“ в област Пазарджик – 57,0 точки.
 9. Фондация „П.У.Л.С”, гр. Перник за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата с рискова група „ромска общност“ в област Перник – 41,0 точки.
 10. Сдружение "Плевенски обществен фонд - Читалища", гр. Плевен за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата в област Плевен – 58,0 точки.
 11. Сдружение "Център Динамика", гр. Русе за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата в област Русе – 46,5 точки.
 12. ОС БЧК-Сливен, гр. Сливен за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата в област Сливен – 61,0 точки.
 13. Български Червен кръст, гр. София за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата, сред рискова група „бежанци и мигранти“, в област София-град – 61,0 точки.
 14. Фондация "Инициатива за здраве", гр. София за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на област София-град в общини: Витоша, Възраждане, Илинден, Красна Поляна, Красно Село, Лозенец, Люлин, Оборище, Овча Купел, Средец и Триадица – 58,0 точки.
 15. Сдружение "Каритас София", гр. София за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на област София-град в общини: Връбница, Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Надежда, Нови Искър, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина и район Студентски – 53,5 точки.
 16. Сдружение "Разнообразни и равни", гр. София за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на област София-област в общини: Антон, Горна Малина Долна Баня, Елин Пелин, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Мирково, Пирдоп, Самоков, Чавдар, Челопеч – 43,5 точки.
 17. Сдружение "Разнообразни и равни", гр. София за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на област София-област в общини: Божурище, Ботевград, Годеч, Драгоман, Етрополе, Костинброд, Правец, Своге, Сливница – 53,5 точки.
 18. Сдружение "Свят без граници", гр. Стара Загора за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на област Стара Загора – 58,0 точки.
 19. Фондация "Толерантност и взаимопомощ", гр. Хасково за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата сред рискова група „ромска общност“, на територията на област Хасково – 59,5 точки.
 20. Сдружение „ИКАР“, гр. Хасково за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата с рискова група „бежанци и мигранти“, на територията на област Хасково – 61,0 точки.
 21. РФ "Искра", гр. Шумен за изпълнение на дейности по превенция и контрол на туберкулозата с рискова група „ромска общност“ на територията на област Шумен – 49,0 точки.

22.Фондация "Болни от астма", гр. Ямбол за изпълнение на дейности по превенция и контрол на туберкулозата с рискова група „ромска общност“  на територията на област Ямбол – 50,5 точки.

 

Комисията постави следните оценки на некласиралите се организации:

Заявен интерес към област/община

Организация

Крайна оценка

Благоевград

Сдружение "Адаптация"

37,5

Благоевград

Фондация "Промяна и развитие"

39,5

Бургас-град без кв.Победа

Сдружение "Каритас София"

30,0

Варна и Добрич

Фондация "За по-добро психично здраве"

59,5

Видин

ОС БЧК-Видин

49,0

Плевен

Фондация "Социални и здравни алтернативи"

52,5

Пловдив-град, без кв. Столипиново

ОС БЧК-Пловдив

27,0

Русе

ОС БЧК-Русе

39,0

Сливен

Фондация "Здравето на ромите"

54,0

Сливен

Сдружение "Жажда за живот"

56,5

София

Национална пациентска организация

46,0

София

Сдружение "Здраве без граници"

52,0

Хасково

Сдружение "Съюз за възстановяване и развитие"

44,5

 

Комисията не допусна за оценка следните кандидати, поради не представяне на лиценз от ДАЗД за предоставяне на социални услуги за деца до 18-годишна възраст:

 • Сдружение "Доза обич"
 • Фондация "Областен ромски съюз"
 • Фондация "Панацея"
 • Фондация за регионално развитие “Рома-1995"
 • Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7"

 

Комисията предлага да се стартира нова процедура за подбор на неправителствени организации за работа в областите Бургас и Пловдив.

 

Докладът с резултатите от извършения подбор е одобрен от министъра на здравеопазването и утвърден от членовете на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

 

*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на Министерство на здравеопазването:

 

пл. „Света Неделя” №5

София 1000

за

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Сподели в: