Върни се горе

В изпълнение на взето решение на електронно съгласувателна процедура с писмо № 91-00-14/31.10.2016 г. от Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции и на Заповед № РД-21-1045/30.10.2015 г. на процедура за подбор на неправителствени организации (НПО) по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ (Програмата) и сформиране на работна комисия за подбор, съгласно Заповед № РД 21-18/11.01.2017 г. на Министъра на здравеопазването, беше проведен конкурс за под-получател за изпълнение на дейности по Програмата, на територията на София-област.

 

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 1 (една) НПО.

 

Комисията предлага да се сключи договор с:

  1. Фондация "Саворе", гр. Самоков, за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на София-област, общини: Божурище, Костинброд, Своге, Годеч, Сливница, Драгоман, с общ резултат 55,5 точки;

 

 

 

Докладът с резултатите от извършения подбор е одобрен от министъра на здравеопазването.

Сподели в: