Върни се горе

В изпълнение на взето решение на електронно съгласувателна процедура с писма № 91-00-52/17.05.2016 г. и № 91-00-52/10.06.2016 г. от Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции и на Заповед № РД-21-1045/30.10.2015 г. на процедура за подбор на неправителствени организации (НПО) по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ (Програмата) и сформиране на работна комисия за подбор, съгласно Заповед № РД 21-21/09.02.2016 г. на Министъра на здравеопазването, беше проведен конкурс за под-получатели за изпълнение на дейности по Програмата, на територията на области Бургас и Пловдив.

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 9 (девет) НПО.

 

Комисията предлага да се сключат договори със:

  1. Сдружение "Асоциация Доза обич", гр. Бургас за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на град Бургас, без кв. „Победа” – 58,0 т.;
  2. Фондация "Областен ромски съюз", гр. Бургас за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на област Бургас, заедно с кв. „Победа” – 60,0 т.;
  3. Фондация „Панацея-97”, гр. Пловдив за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на град Пловдив, без кв. „Столипиново” – 42,0 т.;
  4. Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7”, гр. Пловдив за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата на територията на област Пловдив, заедно с кв. „Столипиново” – 56,5 т.

 

Комисията постави следните оценки на некласиралите се организации:

Заявен интерес към област/община

Организация

Крайна оценка

Бургас-град без кв.Победа

Сдружение "Каритас София"

48,0

Бургас-град без кв.Победа

СНЦ Верният настойник

44,5

Бургас-област и кв.Победа

СНЦ Верният настойник

44,5

Пловдив-област и кв. Столипиново

 

Фондация за регионално развитие “Рома-1995"

52,0

Пловдив-област и кв. Столипиново

НАРД Пловдив

49,0

 

 

Докладът с резултатите от извършения подбор е одобрен от министъра на здравеопазването и утвърден от членовете на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

 

*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на Министерство на здравеопазването:

 

пл. „Света Неделя” №5

София 1000

за

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Сподели в: