Върни се горе

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки уточняваме, че отварянето на подадените оферти от участниците в откритата процедура с предмет „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ В Р. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2007-2013 Г”, ще се извърши на 02.02.2010 г. (вторник) от 14.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: