Върни се горе

Министерство на здравеопазването уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на заявленията за участие в процедурата за избор на нов ликвидатор на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация- Радунци“ ЕООД, с. Радунци (в ликвидация) е удължен с 10 дни, считано от 15.10.2019г.

Условията на процедурата  са посочени в поканата, публикувана на 26.09.2019г. в раздел „Кариери“, подраздел „Покани и конкурси“ на електронната страницата на Министерство на здравеопазването, относно избор на нов ликвидатор на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация- Радунци“ ЕООД, с. Радунци (в ликвидация).

Крайният срок за подаване на заявленията е 25.10.2019г., като същите ще бъдат разгледани на 29.10.2019г. от 10.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

 

* * * * *

Сподели в: