Върни се горе

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

към

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

отправя

ПОКАНА

към

 

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, на територията на следните области и общини:

1.Област Бургас – една неправителствена организация за работа с целеви групи „ромска общност“, „лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и лица с алкохолна зависимост (ЛАЗ)“, „деца в риск“ и „бездомни хора“ на територията на общини Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево и кв. „Победа“ на гр. Бургас

2.Област Бургас - една неправителствена организация за работа с целеви групи „ромска общност“, „лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и лица с алкохолна зависимост (ЛАЗ)“, „деца в риск“ и „бездомни хора“ на територията на гр. Бургас с изключение на кв. „Победа“

3.Област Пловдив - една неправителствена организация за работа с целеви групи „ромска общност“, „лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и лица с алкохолна зависимост (ЛАЗ)“, „деца в риск“ и „бездомни хора“ на териториите на общини Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря и кв. „Столипиново“, гр. Пловдив

4.Област Пловдив - една неправителствена организация за работа с целеви групи „ромска общност“, „лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и лица с алкохолна зависимост (ЛАЗ)“, „деца в риск“ и „бездомни хора“ на територията на гр. Пловдив, с изключение на кв, „Столипиново“ гр. Пловдив

 

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:

Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. „Света Неделя” № 5

Структура за управление на Програмите, финансирани от Глобалния фонд (За подбор на неправителствени организации)

 

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 08.03.2016 г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

 

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на електронните страници:

На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;

За допълнителна информация: tbprogram@hdp.bg

Сподели в: