Върни се горе

До 30 юни се приемат номинации за годишната награда д-р Абдул Рахман Ал Сумаит на Държавата Кувейт за напредък в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие в Африка. Наградата се предоставя от Държавата Кувейт за напредък в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие в Африка. Администрирана от Кувейтската фондация за научен напредък /KFAS/ и от настоятелството, наградата е в чест на д-р Абдул Рахман Ал Сумаит, кувейтски доктор, който е прекарал целия си живот в Африка, помагайки в областта на здравеопазването и образованието.

Целта на наградата е да се отличат най-добрите проучвания, научни проекти, приложни изследвания и иновативни инициативи в областта на здравословното хранене и образованието, които имат значително въздействие и трайно влияние върху напредъка в икономическото и социалното развитие на Африка.

Тази година наградата (златен медал и 1 млн. щатски долара)  ще бъде връчена на лица или институции, които чрез своите изследователски проекти или инициативи са постигнали значителен напредък в областта на здравеопазването и имат сериозно въздействие и осезателни резултати върху системата на общественото здравеопазване в Африка, особено за хората в неравностойно положение.

Изследователските трудове, проектите или инициативите на номинираните кандидатури (лица или институции) трябва да са иновативни и да са постигнали голямо въздействие в съответствие с международните стандарти за наградата. Представените изследователски разработки следва да се състоят от теоретични и приложни изследвания, да са публикувани и да са признати на глобално равнище. След публикуването им трябва да са намерили практическо приложение в африкански държави в рамките на последните 10 години. Необходимо е да бъде приложено доказателство за тази цел.

Предложенията следва да са на английски език. Формулярът за номиниране може да бъде изтеглен от сайта на KFAS https://kfas.formstack.com/forms/alsumait2018  и да бъде адресиран до генералния директор на фондацията. Към него трябва да се приложат научните разработки в PDF формат и изпратени чрез електронна поща на адрес alsumaitprize@kfas.org.kw

Сподели в: